Beskjeder og referater fra møter blir lagt ut på vår facebookgruppe:

www.facebooklink.com/gruppesandvikeforrening